Nimetud olevused Trüki E-mail

“Far, far below the deepest delvings of the Dwarves, the world is gnawed by nameless things. Even Sauron knows them not. They are older than he.” – The Lord of the Rings, The White Rider.

Eestikeelses tõlkes nimetatakse neid “nimetuteks olevusteks”.

Esialgu ei ole see lõik eriti tähelepanuväärne(igasugu elukaid mainib Tolkien päris tihti), kuid lõigu viimane lause äratab kahtlust, et siin võib tegemist olla millegi olulisema ja haruldasema nähtusega. Nimelt ei olnud just palju sääraseid olendeid, keda Sauron ei teadnud. Ja veel vähem leidus neid, keda võis temast vanemaks pidada, sest Sauron oli üks ainuritest, kes loodi enne Maailma ja olid seega vanemad kui Maailm ise. Samas on tõenäoline, et Tolkien luges Ardal elutsevate olendite vanust nende Ardal oldud aja, mitte aga nende tegeliku tekkeaja järgi. Põhjuseks oli see, et enne Maailma Loomist polnud Aega ning ainus asi, mille järgi vanust võis määrata, oli sündmuste toimumise järjekord, mida aga ei suutnud eldarid oma teadustes kuidagi mõõta. See aga tähendab, et nad pidid Ardal elama juba enne ainurite saabumist.

Midagi sarnast on see ka Tom Bombadiliga(kelle päritolu uurimist kohe kindlasti ei tahaks siinkohal üles võtta, aga paratamatult haakub see selle teemaga ning teda tuleb siin vähemalt põgusalt käsitleda):

Eldest, that's what I am. Mark my words, my friends: Tom was here before the river and the trees; Tom remembers the first raindrop and the first acorn. He made paths before the Big People, and saw the little People arriving. He was here before the Kings and the graves and the Barrow-wights. When the Elves passed westward, Tom was here already, before the seas were bent. He knew the dark under the stars when it was fearless - before the Dark Lord came from Outside. – The Lord of the Rings, In the House of Tom Bombadil.

Üpris selge on see, et “the Dark Lord from the Outside” tähendab antud kontekstis Melkori esimest tulekut Ardale. See ei saa mitte kuidagi olla aeg enne Melkori teist tulekut Lampide Ajastul, kuna siis polnud pimedust tähtede all, vaid kõike valgustas Illuini ja Ormali valgus. Melkor tuli esmakordselt Ardale enne teisi valareid, mistõttu pidi Tom olema Maailmas enne neid. Ja tema väide, et ta on “Vanim”, kinnitab veelgi, et ta oli üks Arda esimeste asukate seast ja arvatavasti ka nende hulgas esimene. Sellest, et teised valarid tulid Maailma alles peale Melkorit, annab tunnistust järgmine tsitaat:

“Now swiftly as they fared, and Melko was before them… – The Book of Lost Tales Part I, III The Coming of the Valar and the Building of Valinor.

“They” on siin Manwe ja Varda, kelle järel tuli kogu ülejäänud ainurite seltskond.

Tomile lisaks võib nimetada veel sellist nähtust kui Caradhras, kelle kohta Vennaskondlased Punasarve Kuru läbimisel oma kahtlusi avaldasid, mõistes, et mäel ei mölla mitte tavaline torm. Aragorn ütles selle kohta sedaviisi:

“There are many evil and unfriendly things in the world that have little love for those that go on two legs, and yet are not in league with Sauron, but have purposes of their own. Some have been in this world longer than he.” – The Lord of the Rings, The Ring Goes South.

Aragorni väite järgi peaks ka see “Caradhrase vaim” olema Ardal elanud juba enne ainurite tulekut. Üpris tõenäoline, et tedagi saab nimetute rassi alla liigitada.

“The Eldar knew not whence she came; but some have said that in ages long before she descended from the darkness that lies about Arda, when Melkor first looked down in envy upon the Kingdom of Manwe, and in that beginning she was one of those that he corrupted to his service. But she had disowned her Master…” – The Silmarillion, Of the Darkening of Valinor.

Ungolianti võib nende “nimetute olevuste” või nendesarnaste vaimudega seostada, kuna Tolkien pole kunagi täpselt öelnud, millise rassi alla kuulub. Tal on küll ainurile omaseid tunnuseid(näiteks see, et ta võttis endale ämbliku kuju), kuid me ei saa sellises päritolus sugugi kindlad olla. Seega jääb tema küsimus lahtiseks.

Ühe hüpoteesina võib nimetute päritolu kohta nimetada varianti, et nad on ainurid või ainurite sugulased. Seda paistab kinnitavat järgmised tsitaadid:

“Thus reached they roots and the ruinous feet of those hoary hills that Hithlum girdle, the shaggy pinewoods of the Shadowy Mountains. There the twain enfolded phantom twilight and dim mazes dark, unholy, in Nan Dungorthin where nameless gods have shrouded shrines in shadows secret, more old than Morgoth or the ancient lords the golden Gods of the guarded West. But the ghostly dwellers of that grey valley hindered not hurt them, and they held their course with creeping flesh and quaking limb. Yet laughter at whiles with lingering echo, as distant mockery of demon voices there harsh and hollow in the hushed twilight Flindling fancied, fell, unwholesome…” – Lays of Beleriand, The Lay of the Children of Hurin.

“Until one even at dusk the Valar brought him to a glade in that northward region of Artanor that was called afterward Nan Dumgorthin, the land of the dark idols, but that is a matter that concerns not this tale...” – The Book of Lost Tales II, The Tale of Tinuviel.

Ja kommentaar Christopher Tolkienilt:

“There are, I believe, no other references than those two to the gods of Nan Dungorthin.”

Kuid väite, et nad ainuritest vanemad on, lükkab ümber see(kuulub C. Tolkieni kommentaari juurde) lause:

“In the Gnomish dictionary Nan Durgomthin is defined as ‘a land dark forest east of Artanor where on a wooded mountain were hidden idols sacrificed to by some evil tribes of renegade men’.

Teine ja märksa tõenäolisem hüpotees on, et nad loodi koos Maailmaga. Arvatavasti on needsamad nimetud spetsiaalne jõudude klass, mis ei ole seotud ainurite, vaid otse maaga (Arda materjali - hroaga). Nende jõudude võim pärineb maast või teistpidi – maa jõud pärineb neist olevustest. Melkor ja Ulmo on saavutanud sarnase efekti, suunates oma jõu vastavalt maasse ja veekogudesse. Sellisteks olevusteks on siis tõenäoliselt Tom Bombadil ja Caradhras, arvatavasti ka Kuldmari. Neil on nimed, kuna nad tegutsevad maapinnal ja on seetõttu Keskmaa rahvastele tuntud. Nimetud olevused on ilmselt seotud Arda sügavamate osadega ja seepärast selle rassi vähetuntum osa. Kõige sobivaim üldnimi neile(nii nimetutele kui ka teistele rassi esindajatele) oleks “loodusvaimud”. Aule ja Melkor tõenäoliselt teadsid Nimetutest, kuna mõlemad tegelesid palju Arda maapõuega. Nende teenistuses olevad maiarid ei pruukinud nimetutest olevustest teada, kuna vähestel oli asja Maa Juurtesse. Sauroni teenistusaeg Aule juures oli arvatavasti ka üpris lühike ja hiljem tegutses ta juba rohkem väejuhina. Seetõttu ei olegi ebaloomulik, et Sauron neist midagi ei teadnud.

“About them fared a great host who are sprites of trees and woods, of dale and forest and mountain-side, or those that sing amid the grass at morning and chant among the standing corn at eve. These are the Nermir and the Tavari, Nandini and Orossi, brownies, fays, pixies, leprawns, and what else are they not called, for their number is very great: yet they must not be confused with the Eldar, for they were born before the world and are older than its oldest, and are not of it, but laugh at it much, for had they not somewhat to do with its making, so that it is for the most part a play for them…” – The Book of Lost Tales I, The Coming of the Valar and the Building of Valinor.

Raske on küll nimetuid olevusi(kes elavad kõige sügavamates ja pimedamates koobastes kaugel elava maa all) selliste naervate ja lõbusatena ette kujutada, kuid ometi näitab see selgelt seda, et sarnased(ja piisavalt “muldvanad”) loodusvaimud eksisteerisid Tolkieni loomingus ja mõttes küll. Kuigi need olevused ei pärine Maailmast enesest ja ei sobi päris kokku selle rassi kirjeldusega, millest juttu on, on see siiski märkimist väärt.

“But the Elves of this land were of a race strange to us of the silvan folk, and the trees and the grass do not now remember them. Only I hear the stones lament them… – The Lord of the Rings, The Ring Goes South.

Tavatingimustes kivid selliste asjadega hakkama ei saa. Seega – veelgi rohkem tõestust sellele, et Tolkieni “mütoloogiliste rasside nimistus” olid olemas loodusvaimud või midagi sarnast – vaat et jumalikud(vähemalt võimu poolest) olevused, kelle jõud oli seotud maaga ja kes asustasid ometi Maailma enne nende tulekut.

Jääb õhku vaid küsimus: Miks olid osad neist(Caradhras, Nimetud) kurjad ja vaenulikud ning kas nad kedagi ka teenisid? Tundub, et neid olevusi ei huvitanud eriti välismaailmas toimuv ega teiste olevuste teenimine või ennast teenima sundimine. See oligi võib-olla põhjuseks, miks nad end Maa sügavustesse peitsid. Ometi peaks nende vaenulikkuse põhjust otsima Melkorist. Võimalik, et neil oli mõni põgusam kokkupuude Melkori või tema teenritega Päevade Alguses, kuna iseenesest, ilma mõjutamata nad kindlasti kurjaks ei muutunud.

“Among those of his servants that have names the greatest was the spirit whom the Eldar called Sauron….” – The Silmarillion, Valaquenta.

Sellele lausele ei peaks siiski erilist tähelepanu pöörama, kuna see ei pruugi sugugi viidata just nimetutele olevustele. Olid ju enamus maiareid eldarite jaoks nii võõrad, et neile ei vaevutud nimegi panema. Pealegi on ju ebaloogiline, et Sauron ei tea omaenese isanda võimsamaid teenreid. Kuid see ei välista eelpakutud varianti – et neil oli kokkupuude Melkoriga Päevade Alguses.

Teooria kokkuvõtteks:

Arda maapõue sügavustes elasid võimsad(nende võimu iseloomustamisel oleks paslik meenutada Galadrieli sõnu: “Stronger than the foundations of the Earth…” – The Lord of the Rings, The Mirror of Galadriel.) ja igivanad(Maailma esimesed asukad) olendid, kelle rassi oli Eru loonud koos Maailmaga. Nad olid seotud tihedalt Arda materjaliga ning nende teiseks nimetuseks “nimetute olevuste”(mis tegelikult peaks käima just rassi maa-aluse kogukonna kohta) kõrval võiks olla “loodusvaimud”. Nad olid eldarite mõõdupuu järgi vanimad olevused Ardal, asustades seda juba enne valarite tulekut.

Need olendid olid passiivsed, sulgedes end oma väikesele maalapile, pööramata tähelepanu asjadele ja sündmustele, mis toimusid mujal. Nad ei ihanud võimu kellegi muu üle peale iseenda ega ka kellegi teise olevuse teenistust, lastes teistel valitseda seda maailma, mis jäi väljaspoole nende oma haldusala.

Oma valitsusalas käitusid nad aga vastavalt igaühe enda loomusele – Tom Bombadil ja Kuldmari(keda küll ei ole võimalik lõplikult siia alla liigitada) olid nö “head” vaimud ja rikkumata Morgothi poolt sigitatavast kurjusest, Caradhras ja Nimetud aga puutusid mingil perioodil suuremal või vähemal määral temaga kokku ning sealt pärines nende võigas loomus ning halb suhtumine teistesse elavatesse asjadesse.

NB! See tekst sisaldab palju materjali mittekanoonilistest raamatutest, nagu näiteks “The Book of Lost Tales”, milles esinevatest kontseptsioonidest on Tolkien paljud hiljem hüljanud. Seetõttu ei saa antud tekstis pakutud teooriaid puhta tõena võtta.

Autor Nolwendil, Keskmaa Ordu

 
< Eelmine