III Ajastu - Esimene Päikese Ajastu Trüki E-mail

(algab uus ajaarvestus)

1 (47911) Kuu tõuseb esmakordselt taevasse. Fingolfin laseb puhuda oma hõbedastest trompetitest ning astub Keskmaale. Morgoth saadab oma teenrid Tilioni ründama, kuid saab lüüa.
Päikese Esimene Tõus. Kõik Morgothi teenrid tõmbuvad tagasi Angbandi või mujale pimedatesse paikadesse. Fingolfin heiskab oma lipud, marsib Angbandi väravale ning koputab neile.

Algab uus ajaarvestus Päikese Aastates ning Esimene Päikese Ajastu Keskmaal.
Öeldakse, et Esimese Päiksetõusuga ärkavad ka Hildorienis inimesed, Iluvatari Nooremad Lapsed, kuid on ka neid teadusemeistreid, kes paigutavad selle sündmuse palju varasemasse aega.

2 (47912) Fingolfin tõmbub tagasi Dor Daedelothist ja suundub Hithlumisse, et saada mägedelt kaitset oma kuningriigi ülesehitamiseks ning et leida üles Feanor (kes on selleks ajaks juba surnud) ja tema pojad. Maedhrose vennad – Maglor, Caranthir, Celegorm, Curufin, Amrod ja Amras – taganevad Mithrimi järve lõunakaldale, kuna Fingolfini rahvas ei salli neid ja nad on arvulises ülekaalus.

5 (47915) Fingon, Fingolfini poeg, päästab Maedhrose Thangorodrimi kaljudelt ja lahendab mõneks ajaks tülid noldorite hulgas, kuna Maedhros annab tänutäheks noldorite Kõrge Kuninga tiitli Fingolfinile ja palub vabandust laevade põletamise pärast.

6 (47916) Noldorid seavad Dor Daedelothi piiridele valve ja saadavad käskjalad Beleriandi, et uurida sealseid maid ja läbi rääkida sealsete valitsejatega.
Meliani Loorist pääsevad läbi vaid Finarfini kodalased, kuna nemad on kuningas Thingoli lähedased sugulased. Angrod, Finarfini poeg, tuleb oma venna Finrodi käskjalana tema juurde, rääkides noldorite tegudest ja arvukusest ning Thingol lubab neil Põhja- ja Ida-Beleriandis elada.

7 (47917) Noldorid peavad Mithrimis nõu. Angrodi uudised Thingoli sõnadest tekitavad viha Feanori poegades, kes peavad teda ülbeks. Maedhros talitseb oma vendi ja asub elama Ida-Beleriandi.

20 (47930) Fingolfin korraldab Mereth Aderthadi, Taasühinemise Peo.

50 (47960) Ulmo saadab Finrodile ja Turgonile, Fingolfini pojale, unenägusid ja nad hakkavad otsima kohti, kuhu püstitada oma kindlused, juhuks kui Morgoth Angbandist välja peaks tungima.

52 (47962) Finrod leiab Thingoli abiga Narogi Koopad ning hakkab ehitama Nargothrondi.

53 (47963) Turgon leiab Tumladeni oru.

60 (47970) Kolmas Lahing – Dagor Aglareb. Algab Angbandi Piiramine, mis kestab ligi 400 aastat.

60-445 (48355) Angbandi Piiramine. Üleüldine rahuaeg.

64 (47974) Turgoni rahvas hakkab ehitama Gondolini, Peidetud Kuningriiki.

65 (47975) Noldorite abiga ehitatakse Falase sadamatele uued ja uhked müürid ning Eglarestist Läände jäävale neemele püstitatakse Barad Nimrase torn.

67 (47977) Lood noldorite pahategudest jõuavad Melkori valedega segatult sindarite ja nende kuningas Thingoli kõrvu. Doriathis keelatakse noldorite keele kasutamine.

102 (48012) Nargothrond saab valmis.

116 (48026) Gondolin saab valmis.

150 (48060) Caranthir, Feanori poeg, taasavastab Sinimägede Päkapikeasundused, mis peatasid kaubanduse Beleriandiga peale Morgothi vägede sissetungi. Ta sõlmib liidu naugrimitega ja saab sellest ohtrasti kasu.

155 (48065) Morgoth püüab rünnata Fingolfinit, kuid edutult. Ta hakkab mõtlema uutele teenritele, mõistes et ainult orkidest noldorite alistamiseks ei piisa. Sel ajal tekivad tõenäoliselt lohed ja trollid.

260 (48170) Glaurung, Lohede Isa, tuleb Angbandi väravatest välja ja põletab Ard-galeni väljad. Fingon, Hithlumi prints, ajab ta minema ja teenib selle teoga palju kuulsust.

262 (48172) Beor, inimeste Esimese Koja pealik, sünnib Eriadoris.

282 (48192) Marach, inimeste Kolmanda Koja pealik, sünnib Eriadoris.

310 (48220) Finrod leiab Beori rahva Ossiriandi metsades.

311 (48221) Beor astub Finrodi teenistusse.

314 (48224) Marachi rahvas saabub Beleriandi.

315 (48225) Sünnib Haldad, inimeste Teise Koja pealik.

316 (48226) Aredhel, Turgoni õde, läheb vastu oma venna tahtmist rändama ja Maedhrose poegi otsima. Ta eksib ära ja satub Nan Elmothi metsadesse, kus abiellub Pimedusehaldjas Eoliga.

320 (48230) Sünnib Maeglin, Aredheli ja Eoli poeg.

375 (48285) Morgothi orkid tungivad Thargelioni ja ründavad haladine. Haldad ja tema poeg Haldar langevad, Haldadi tütar Haleth viib rahva Brethilisse.

390 (48300) Sünnib Hador Kuldjuukseline.

400 (48310) Maeglin ja Aredhel põgenevad Nan Elmothist ja jõuavad Gondolini. Eol jälitab neid ja võetakse kuningriigi piirivahti de poolt kinni. Ta tapab Aredheli ja mõistetakse surma. Maeglinist saab tänu isalt päritud metallitöötlemisoskustele suur sepp noldorite hulgas.
Sünnib Barahir.

432 (48342) Beren, Barahiri poeg, sünnib Dorthonionis.

441 (48351) Sünnib Hurin Thalion, Galdori poeg, võimsaim sõdalane inimeste hulgas.

443 (48353) Sünnib Morwen Eledhwen, Baragundi tütar, Hurini hilisem naine.

444 (48354) Sünnib Huor, Hurini vend.

450 (48360) Sünnib Rian, Belegundi tütar, Huori hilisem naine.

455 (48365) Neljas Lahing – Dagor Bragollach. Angbandi Piiramise lõpp. Langevad Finarfini pojad Angrod ja Aegnor ning Bregolas, Beori pärija. Barahirist saab Beori hõimu kuningas. Ta päästab Finrodi ja saab tasuks Barahiri Sõrmuse.

456 (48366) Fingolfini kahevõitlus Morgothiga. Fingolfin langeb. Fingon saadab oma poja Gil-galadi Sadamatesse.
Barahir peab raskustega vastu ja võitleb oma väheste allesjäänud kaaslastega Dorthonionis Morgothi teenrite vastu.
Sauron ründab Tol Sirioni ja muudab Minas Tirithi Morgothi vahitorniks.

458 (48368) Hurin ja Huor lähevad oma isa Galdoriga sõtta ja satuvad kotkaste abiga mõneks ajaks Gondolini.

460 (48370) Barahiri salga liikmed tapetakse, välja arvatud Beren, tema poeg, kes võidab orkidelt tagasi oma isa sõrmuse.

462 (48372) Morgoth ründab Hithlumi. Hurin ajab orkid minema ja saab isa surma tõttu Hadori Koja kuningaks.

463 (48373) Idalased, Tõmmud Inimesed saabuvad Beleriandi.

464 (48374) Hurin abiellub Morweniga. Neile sünnib poeg Turin.
Beren põgeneb Dorthonionist ja jõuab Doriathi. Ta kohtab Luthieni, Thingoli tütart.

465 (48375) Beren ja Luthien armuvad. Thingol käsib Berenil endale tuua üks Silmaril Morgothi Raudkroonist. Ta otsib abi Nargothrondist ja Finrod tuleb koos temaga, kuna Bereni isa oli ta kord päästnud. Orodrethist saab Nargothrondi asevalitseja. Sauron vangistab nad ja Finrod hukkub Berenit kaitstes. Luthien päästab Bereni.

466 (48376) Beren ja Luthien jõuavad Angbandi ja võtavad nõiduse abil ühe Silmarili. Carcaroth hammustab otsast Bereni käe ja neelab Silmarili, mida see käsi hoidis. Thorondor kannab Bereni ja Luthieni Doriathi. Nad abielluvad. Carcaroth tungib Doriathi ja tapab Bereni. Silmaril saadakse peletise kõhust kätte.

467 (48377) Luthien loobub oma elust ja sureb. Tema hing jõuab Mandosesse.

468 (48378) Maedhrose Liidu kogunemine.

469 (48379) Maedhrose Liit ajab orkid Beleriandist välja.
Beren ja Luthien pöörduvad tagasi Mandosest Keskmaale.

470 (48380) Sünnib Dior Eluchil, Bereni ja Luthieni poeg.

471 (48381) Rian, Belegundi tütar, ja Huor, Galdori poeg, abielluvad.

472 (48382) Viies Lahing – Nirnaeth Arnoediad. Fingon, Huor ja paljud kõrged isandad langevad. Hurin vangistatakse ja Morgoth neab ära tema ja ta lapsed. Beleriandi vägede häving. Sünnib Tuor, Huori poeg. Turin põgeneb idalaste valitsuse alla langenud Hithlumist.

473 (48383) Sünnib Nienor, Hurini tütar. Turin jõuab Doriathi ja Thingol võtab ta kasulapseks.
Falas hävitatakse, Cirdan ja Gil-galad, põgenevad Balari saarele.

481 (48391) Turin läheb Beleg Vägivibuga Doriathi põhjapiiridele sõtta.

484 (48394) Turin tapab Thingoli nõunik Saerose ja hakkab lindpriiks, kartes Kuninga viha.

487 (48397) Beleg vangistatakse Turini salga poolt. Tu rin vabastab ta ja kuuleb Thingoli vabandamisest.

488 (48398) Tuor orjastatakse idalaste poolt.
Haldir Orodrethi poeg puuakse orkide poolt. Nargothrondi haldjad muutuvad valvsamaks.

489 (48399) Gwindor, Guilini poeg, kes võeti Nirnaeth Arnoediadi ajal vangi, põgeneb Angbandist.
Väikepäkapikk Mim reedab Turini salga, Turin võetakse vangi. Beleg asub orke jälitama ja kohtab Gwindorit. Turin tapab õnnetul kombel Belegi. Ta võtab endale tema mõõga, Gurthangi. Gwindor juhatab ta minema.

490 (48400) Gwindor ja Turin jõuavad Nargothrondi.

490-495 (48400-48405) Turin elab Nargothrondis ja võidab kuulsust suure sõdalasena. Teda kutsutakse Belegi musta mõõga järgi Mormegiliks, Mustaks Mõõgaks. Finduilas armub temasse.

491 (48401) Tuor põgeneb orjusest ja temast saab lindprii Mithrimi mägedes.

494 (48404) Turini vapruse tõttu vabaneb lühikeseks ajaks Lääne-Beleriand Morgothi ikke alt. Morwen ja Nienor põgenevad Dor-Lominist ja jõuavad Doriathi.

495 (48405) Brethili Handir, haladinide pealik, tapetakse orkide poolt.
Morgoth ründab Nargothrondi. Orodreth ja Gwindor langevad. Turin satub Glaurungi nõiduse alla ja tormab rumaluses Dor-Lominisse, lootes leida Morwenit ja Nienori. Glaurung seab end Nargothrondis sisse. Orkid tapavad Finduilase.
Tuor jõuab Nevrasti ja kohtab Ulmo abiga Voronwet, Turgoni meresõitjast saadikut, kes juhatab ta Gondolini.

496 (48406) Turin jõuab Dor-Lominisse ja tapab Brodda, idalaste pealiku. Ta saab teada, et Morwen ja Nienor on põgenenud ning suundub tagasi lõuna poole, otsides Finduilast. Ta satub Brethilissse. Brandir, Handiri poeg, lubab tal jääda oma rahva hulka elama. Turin võtab endale nimeks ´Turambar’.
Morwen ja Nienor kuulevad uudiseid Nargothrondi lanemisest ja Turinist. Nad lähevad Turinit otsima, kuid Nienor satub Lohe nõiduse alla ja tema kaaslased eksivad ära. Nienor satub mälukaotusega Brethilisse. Turin leiab ta Finduilase kääpal nutmast ja nimetab ta ´Ninieliks’.

497 (48407) Dior Poolhaldjas abiellub Doriathi Nimlothiga.

498 (48408) Turambar ja Niniel abielluvad. Glaurungi käsutuses olevad orkid ründavad Brethili. Turin kasutab taas oma musta mõõka ja võidab orkid. Glaurung saab sellest teada ja planeerib uut kurja.

499 (48409) Glaurung tungib Brethilisse. Turin tapab ta. Nienor teeb Cabed-en-Arasel enesetapu, arvates, et Turin on surnud ja teades, et mees on tema vend. Turin tapab Brandiri ja võtab endalt elu.
Mim tuleb Nargothrondi ja võtab varanduse endale.

500 (48410) Sünnivad Elured ja Elurin, Diori pojad.

501 (48411) Morgoth vabastab Hurini. Hurin läheb Hithlumisse. Ta lahkub ühes kuue lindpriist mehega ja otsib sissepääsu Gondolini, mistõttu Morgothi teenrid saavad teada selle umbkaudse asukoha. Ta jõuab Turini kalmule ja leiab sureva Morweni. Ta vangistatakse Brethili meeste poolt, kuid põgeneb ja suundub Nargothrondi. Ta tapab Mimi ja tuleb Doriathi. Ta annab Thingolile üle Nauglamiri ja heidab ennast Belegaeri.

502 (48412) Thingol tellib Nogrodi päkapikelt Nauglamiri ja Silmarili ühendamise. Nad lähevad ahnuse tõttu tülli ja Thingol tapetakse. Päkapikud tapetakse põgenemisel.

503 (48413) Elwing, Diori tütar, sünnib Ossiriandis.
Melian lahkub Keskmaalt. Nogrodi päkapikud tungivad Doriathi ja tapavad Mablungi. Silmaril viiakse minema. Beren, Dior, Ossiriandi rohehaldjad koos entidega löövad nad Gelioni koolmetel puruks ning Silmaril saadakse tagasi.
Tuor abiellub Turgoni tütre Idriliga. Sünnib Earendil Poolhaldjas.

504 (48414) Dior pöördub tagasi Doriathi. Peagi surevad Luthien ja Beren ning Silmaril jääb tema hoida.

505 (48415) Feanori pojad nõuavad Silmarili endale. Dior ei vasta neile.

506 (48416) Celegormi ässitusel ründavad Feanori pojad Doriathi. Dior tapab Celegormi ja langeb sealjuures ise. Curufin ja Caranthir saavad samuti otsa, ja ka Ni mloth, Diori naine. Celegormi julmad teenrid viivad Eluredi ja Elurini metsa nälgima. Maedhros ei leia neid enam üles ja nad jäävadki kadunuks.
Doriathi rahvas ühes Elwingi ja Silmariliga põgeneb Sirioni suudmetesse.

509 (48419) Maeglin võetakse kinni ja viiakse Angbandi. Ta reedab piinamise järel Turgoni ja Gondolini asukoha.

510 (48420) Gondolini häving.

511 (48421) Gondolini põgenikud (nende hulgas ka Earendil, Tuor ja Idril) jõuavad Sirioni suudmetesse.

525 (48435) Tuor, Idril ja Voronwe seilavad Läände.
Earendil võtab Elwingi naiseks ja saab Sirioni suudmetes asuvate sadamate isandaks. Ta alustab oma suuri merereise Cirdani abiga ehitatud laeval, Vingilotil. Sünnivad Elrond ja Elros, poolhaldjad.

527 (48437) Feanori pojad ründavad Sadamaid. Amrod ja Amras tapetakse. Elrond ja Elros langevad vangi, kuna Cirdani ja Gil-galadi abiväed saabuvad liiga hilja. Elwing heidab ennast ühes Silmariliga merre, kuid Ulmo abiga leiab ta taas Earendili ja laskub linnu kujul Vingilotile.

542 (48452) Earendil jõuab Valinori ja palub valaritelt andestust.

545 (48455) Valarite vägi juhatatuna Eonwest, Manwe heeroldist, saabub telerite laevadel Keskmaale.

545-580 (48455-48490) Raevusõda. Beleriandi häving. Morgoth alistatakse ja Silmarilid võidetakse tagasi.

580 (48490) Maedhros ja Maglor varastavad Silmarilid. Maedhros teeb enesetapu ja tema Silmaril kaob maapõue. Maglor viskab oma Silmarili merre ja laulab igavesti valust ja kahetsusest Keskmaa rannikul.

583 (48493) Paljud haldjad lahkuvad Läände. Morgoth heidetakse teisele poole Öö Valle. Esimese Ajastu ja Vanemate Aegade lõpp.

Kasutatud materjal:

Tolkien, J.R.R. Silmarillion
Tolkien, J.R.R. Unfinished Tales
Tolkien, J.R.R. Morgoth’s Ring
Tolkien, J.R.R. War of the Jewels

 

Autor Nolwendil, Keskmaa Ordu

 
< Eelmine