Struktuur

Liikmeks saamine
Keskmaa Ordu ei sea oma liikmetele vanuselisi piiranguid. Samas on meil kindlad nõuded liikmete teadmistele ja väärtushoiakutele. Liikmeks astuja Ordusse kuulumise sobivuse otsustab Keskmaa Nõukogu edastatud liikmeankeedi põhjal.

Rändurid
Keskmaa Ordu uus liige kannab tiitlit rändur. Tegemist on omamoodi katseajaga, mille jooksul Ordu õpib tundma oma uut liiget ja uus liige õpib tundma Ordut.

Relvakandjad
Liige saab Relvakandjaks pärast Ordu üritustel osalemist, Koja valimist ning igati asjalik ja tubli olemist.

Rüütlid
Rüütel on rüütlieksami ja rüütlikslöömise tseremoonia läbinud Keskmaa Ordu liige, kes on aktiivselt seotud Ordu tööde ja tegemistega. Rüütlilt eeldatakse osalust nii oma koja ettevõtmistes kui ka erinevate Vennaskondade töös. Keskmaa Ordu Rüütel juhindub oma käitumises Rüütlikoodeksist.

Keskmaa Nõukogu
Keskmaa Ordut juhib Keskmaa Nõukogu, mis koosneb kogenud ja enda sobivust igakülgselt tõestanud Rüütlitest. Iga Keskmaa Nõukogu liige on samas ka vastava Koja esindaja Nõukogus. Keskmaa Nõukogu tööd koordineerib ja Ordu käekäigu eest vastutab Ordumeister.

Kojad
Keskmaa Ordu liikmed jagunevad kodadesse. Iga Koda tegeleb konkreetse Keskmaa kultuuri uurimise, edendamise ja juurdeloomisega. Hetkel on Keskmaa Ordus seitse koda:

Angmari koda
Durini koda
Elendili koda
Elrondi koda
Fangorni koda
Maakonna koda
Rohani koda

Vennaskonnad
Erinevate Keskmaa Ordu ees seisvate tegevuste ja projektide elluviimiseks moodustatakse Vennaskonnad, mis koosnevad erinevate kodade esindajatest. Igas Vennaskonnas lööb kaasa ka vähemalt üks Keskmaa Nõukogu liige.