II Ajastu - Puude Ajastu

(algab uus ajaarvestus, sulgudes aastad valarite tulekust)

1 (33537) Tuhat aastat elavad valarid Valinori õndsuses Pelori mägede taga ning sel ajal on kogu Keskmaa valgustatud vaid nõrga tähevalguse poolt. Ainult Yavanna ja Orome käivad veel vahel Keskmaad külastamas ning iga kord tagasi pöördudes paluvad nad Manwet, et ta annaks valgust ka Keskmaale ja aitaks nõrgestada Melkori kurjust.

9582 (43119) Valarid peavad nõu, kuna neile on hakanud muret tekitama Yavanna ja Orome toodud uudised Keskmaal valitsevast olukorrast, sest nad teavad, et Iluvatari Laste ärkamine toimub varsti.
Mandos räägib ja ütleb, et Lapsed ei tule veel niipea ning on ette määratud, et nende Ärkamine peab toimuma pimeduses ja esimesena peavad nad vaatama Tähtede poole.

9582-10061 (43119-43598) Varda võtab suurtesse tõrtesse kogutud Telperioni hõbedast kastet ja loob uued ja eredamad tähed. Ning mitmed vanad tähed kogub ta kokku ja seab märkidena Arda taevasse. Tuntum neist on Menelmacar, Taevasõdalane, mis on ettekuulutus Viimsest Lahingust Päevade lõpus.

10061 (43598) Viimasena seab Varda Põhja, Valacirca, Valarite Sirbi, seitsmest võimsast tähest krooni ja viimsepäeva märgi, ja tõstab selle väljakutseks Melkorile kõrgele taevasse.
Ärkavad haldjad, Iluvatari Vanemad Lapsed Cuivienenis ja esimesena näevad nende silmad taevatähti. S eepärast on nad alati armastanud tähevalgust ja austanud valaritest kõige enam Varda Elentariet.
Melian tuleb Keskmaale.

10349 (43886) Melkori spioonid leiavad haldjad ja hakkavad neid vaevama.

10396 (43933) Orome leiab haldjad ja tuleb nende sekka.

10406 (43943) Orome ratsutab tagasi Valinori ja toob valaritele uudiseid haldjate ärkamisest.

10444 (43981) Puhkeb sõda valarite ja Melkori vahel.

10444-10464 (43981-44001) Lahing Keskmaa loodeosas. Melkor taganeb Utumnosse. Cuivienenisse seatakse valve.

10464-10540 (44001-44077) Utumno Piiramine. Paljud geograafilised muutused Keskmaa põhjaosades.

10531 (44067) Utumno väravad purustatakse. Melkori väed saavad lüüa. Tulkas maadleb Melkoriga ja alistab ta. Sõja lõpp.

10540 (44077) Melkor tuuakse Valinori ja määratakse kolmeks ajastuks Mandosesse vangistusse.

10550 (44087) Valarid peavad taas nõu ja otsustavad haldjad Amani Valgusesse tuua.

10559 (44096) Haldjad ei soov i Keskmaalt lahkuda. Orome võtab Valinori kaasa kolm saadikut – Ingwe, Finwe ja Elwe, kellest saavad hiljem oma rahva juhid.

10579 (44116) Saadikud naasevad ja soovitavad oma rahval kutse vastu võtta ning Valinori minna.

10588 (44125) Haldjate esimene jagunemine. Ingwe, Elwe ja Finwe rahvad enamuses nõustuvad lahkuma ning nemad saavad hiljem tuntuks kui eldarid, kuid Morwe ja Nurwe hõimud eelistavad tähevalgust, jäävad Cuivienenisse ning saavad tuntuks kui avarid.
Algab Eldarite Suur Rännak.

10684 (44221) Eldarid jõuavad Anduini kallastele. Telerid jäävad paigale, aga Orome liigub koos vanjarite ja noldoritega üle Udumägede.
Telerite hõimust lahkub osa jõge mööda lõunasse, juhituna pealik Lenwe poolt. Neid hakatakse hiljem kutsuma nandoriteks.

10780 (44317) Vanjarid ja noldorid jõuavad Beleriandi ning Merd kartes tõmbuvad tagasi sealsetesse metsadesse.

10808 (44345) Telerid jõuavad oma kuningas Elwe kihutusel Ida-Beleriandi.

10828 (44365) Elwe läheb Nan Elmothis kaduma ja armub Meliani.

10847 (44384) Ulmo teenrid tõstavad merepõhjast suure saare, mis viib vanjarid ja noldorid üle Mere.
Telerid otsivad Elwet ja jäävad Keskmaal e, kuid liiguvad Mere kallastele. Olwe, Elwe vend valitakse kuningaks. Osse ja Uinen tulevad telerite juurde ja õpetavad neile mereteadust ja -muusikat.

10856 (44393) Vanjarid ja noldorid jõuavad Amanisse. Pelori mäeahelikku murtakse Calacirya kuru ning haldjad ehitavad Tuna künkale Tirioni linna.

10923 (44460) Tirion saab valmis. Ehitatakse vanjarite isanda Ingwe torn, Mindon Eldalieva. Sel ajal aga hakkavad juba esimesed vajarid lahkuma Puude Valguse poole ning aeglaselt hakkab toimuma vanjarite ja noldorite võõrdumine.

11010 (44547) Ulmo naaseb Keskmaa rannikule. Suur osa teleritest nõustub Amani poole lahkuma. Osse on kurb, kuna ei kohtu enam teleritega, sattudes Valinori haruharva, ja keelitab mõned jääma. Neist saavad falathrimid, Falase haldjad ning nende isand on Cirdan Laevameister. Nad rajavad Keskmaa läänerannikule Brithombari ja Eglaresti sadamad ning saavad Keskmaa esimesteks meresõitjateks.

11019 (44556) Telerid lahkuvad Keskmaa rannikult.

11029 (45673) Osse jälitab telereid Eldamari laheni. Ulmo peatab nende reisi ja kinnitab saare mehepõhja.

11038 (44575) Elwe ärkab transist ja elab Melianiga Beleriandi metsades. Tema omaksed leiavad ta üles ja temast saab sindarite Kuningas ning Melianist Kuninganna.

11125 (44662) Telerite seas toimub meelemuutus ja nad soovivad jõuda Amanisse. Osse õpetab neile laevaehituskunsti ja kingib laevade vedamiseks palju tugevaid luiki (Eldamari lahes tuult ei ole).
Telerid jõuavad Amanisse ja maabuvad Eldamari rannikul. Noldorid tervitavad neid rõõmuga.

11134 (44671) Noldorite kuninga Finwe abiga hakkab Olwe, telerite isand, ehitama Alqualonde sadamat Eldamari rannikule.

11163 (44700) Viimased vanjarid lahkuvad Tirionist. Sellest ajast peale on noldorid teleritega suuremas sõpruses.

11201 (44738) Feanor, Finwe ja Mirieli poeg sünnib Tirionis.

11211 (44748) Miriel on sünnitusest kurnatud ja tema hing lahkub Mandosesse.

11230 (44767) Manwe seadus eldarite abielu kohta.

11297 (44834) Noldorid leiavad maapõuest kalliskivid.
Rumil leiutab esimesed tähed – tema loodud tähestiku nimeks saab Tengwar.

11355 (44892) Finwe abiellub Vanja(r) Indisega.

11403 (44940) Sünnib Fingolfin, Finwe ja Indise poeg.

~11498 (45035) Beleriandis sünnib Luthien, Meliani ja Elwe Thingoli ainus lap s, ilusaim kõigist Iluvatari Lastest, kes olid või kunagi olema saavad.

11498-11978 (45035-45515) Elwe Thingoli ja Meliani võim ulatub üle kogu Beleriandi. Sealseid haldjaid hakatakse kutsuma sindariteks, hallhaldjateks.

11786 (45323) Sünnib Finarfin, Finwe ja Indise poeg.

11978 (45515) Sinimägede päkapikud Belegostist ja Nogrodist saabuvad Beleriandi.
Feanori, kõigi aegade suurima noldorist sepa loovus lööb õitsele. Ta loob Rumili tähestiku kõrvale teise, edasiarenenuma tähestiku. Mõlemat kutsutakse siiski Tengwar’iks.

12265 (45802) Finarfin abiellub telerite kuningas Olwe tütre Earweniga. Telerite maal toimuvad suured pidustused.

12457 (45994) Belegosti päkapikud ehitavad sindarite abiga Esgalduini kallastel asuvasse kaljusesse mäkke Menegrothi, Tuhat Koobast, millest saab Thingoli elupaik ja Doriathi keskus. Tasuks saavad päkapikud õpetusi Melianilt ning arvukalt pärleid, mida nad kõrgelt hindavad.

12457-12936 (45994-46473) Peale Menegrothi ehitamist on Thingoli kuningriigis üürike rahuaeg. Kaubandus Doriathi ja Sinimägede vahel on tihe.
Kuid päkapikud muutuvad rahutuks ja kõnelevad kurjadest olevustest teisel pool mägesid, kes peletavad sindarite hõimlasi tasandikelt mägedesse.

12744 (46281) Esimesed kurjad olevused ilmuvad Beleriandi.
Thingol laseb päkapikel valmistada oma rahvale palju relvi. Sindarid, kes on nüüd hästi relvastatud, ajavad kurjad olevused minema.

12936 (46473) Lenwe poeg Denethor toob suure osa nandoritest Beleriandi ja Thingol tervitab teda. Nad hakkavad elama Ossiriandis Doriathist lõunas. Neid hakatakse kutsuma rohehaldjateks.
Mõni aeg peale Denethori tulekut leiutab Daeron, Doriathi peamine teadusemeister Ruunid. Tähestik saab nimeks Cirth.

13415 (46952) Melkori vangistusaeg saab läbi. Ta palub Manwe jalge ees vabandust ja lastakse valve all Valinoris ringi liikuma, tingimusel, et ta aitab ravida haavu, mida on maailmale tekitanud.

13511 (47048) Manwe annab Melkorile liikumisvabaduse, kuna too on väliselt hästi käitunud.
Sisemiselt on ta kaotanud võime igasuguseks armastuseks ja hakkab tasapisi noldorite seas valesid külvama

13884 (47421) Feanor alustab tööd Silmarilide kallal.

13894 (47431) Feanor valmistab Silmarilid, millesse on püütud Puude segunenud valgus. Kogu Valinori rahvas on hämmastunud ja Melkor ihkab neid endale.

13894-14277 (47431-47814) Melkor levitab noldorite hulgas valesid. Valinori rahu saab rikutud.

14277 (47814) Valarid on vihased, kuuldes tülist Finwe poegade vahel. Feanor, kes tõmbas mõõga Fingolfini vastu, kutsutakse valarite ette. Melkor paljastatakse. Tulkas läheb teda kinni püüdma, kuid ei leia teda.
Feanor pagendatakse 192 aastaks Tirionist ja ta ehitab koos Finwe ja oma poegadega Formenose kindluse. Fingolfin jääb Tirioni noldoreid valitsema.

14296 (47833) Melkor ilmub Formenoses välja ja Feanor saadab ta minema. Orome ja Tulkas otsivad teda, kuid asjatult. Melkor liigub Avathari ja otsib üles Ungolianti.

14325 (47826) Melkor hävitab Ungolianti abiga Kaks Puud, tapab Finwe ja varastab Silmarilid. Orome ja Tulkas ei saa neid kätte ja nad põgenevad üle Helcaraxe Keskmaale.
Feanor neab Melkorit, nimetades teda Morgothiks, Maailma Mustaks Vaenlaseks. Sealtpeale nimetatakse teda ainult selle nimega. Ta ehitab Raudmägedes üles oma vana kindluse Angbandi, kergitab üles Thangorodrimi kolm tippu ja hakkab end kindlustama ning valmistuma rünnakuks eldarite vastu.
Feanori vanne. Noldorid lahkuvad Tirionist. Alqualonde Vennatapp.

14325-14373 (47862-47910) Valarid kurvastavad Puude hävingu ja noldorite lahkumise pärast. Yavanna ja Nienna suunavad Puudele kõik oma jõud, Telperion kannab oma viimase hõbedase õie ja Laurelin viimase kuldse vilja. Yavanna annab mõlemad Aulele ja Manwe pühitseb need.
Aule rahvas valmistab neile sõidukid, mis juhituna kahest maiarist, Tilionist ja Arienist, paneb Varda liikuma Arda taevasse nii, et nende valgus paistaks ka Keskmaale.
Telperioni õis, mida juhi b Tilion, on Kuu, Isil ja Laurelini vili, mida juhib Arien, on Päike, Anar.

14335 (47872) Noldorite Needus. Finarfin ja tema kaaslased pöörduvad tagasi (kuigi tema lapsed – Finrod, Angrod, Aegnor, Orodreth, Galadriel – jätkavad teekonda).

14344 (47881) Noldorid jõuavad Helcaraxeni.
Morgoth ründab orkide ja huntidega Beleriandi. Esimene lahing Kalliskivide Sõjas. Doriathi haldjad, päkapikud ja rohehaldjad saavutavad suure võidu Ida-Beleriandis, kuid Cirdani haldjad Sadamates lõigatakse Thingolist ära. Melian moodustab Doriathi ümber Loori.

14351 (47888) Feanor saabub teleritelt röövitud laevadel Keskmaale ja põletab need Losgaris. Fingolfin viib oma rahva üle Helcaraxe. Teine Lahing – Dagor-nuin-giliath. Morgothi orkid lüüakse Beleriandist hävitavate kaotustega minema. Feanor langeb.
Morgoth, olles hämmastunud noldorite tugevusest, pakub Maedhrosele, Feanori vanimale pojale, vaherahu, teeseldes, et on nõus kauplema. Maedhros vangistatakse balrogide poolt.

14354 (47891) Morgoth aheldab Maedhrose Thangorodrimi kuristike kohale. Tema vennad kindlustavad oma laagri Hithlumis.

14373 (47910) Fingolfini rahvas jõuab Keskmaale.

Kasutatud materjal:

Tolkien, J.R.R. Silmarillion
Tolkien, J .R.R. Unfinished Tales
Tolkien, J.R.R. Morgoth’s Ring
Tolkien, J.R.R. War of the Jewels


Autor Nolwendil, Keskmaa Ordu